APAVE Asia – Pacific

apavebinhduong.com.vn

WELCOME! SỨ MỆNH CỦA SỰ TIN CẬY

Apave chi nhánh Bình Dương là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, giám định công nghiệp hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ. Từ khi thành lập chi nhánh năm 2009, chúng tôi đã hỗ trợ các dự án (cao ốc, chung cư, nhà máy, kho bãi, kè...

Xem thêm

Dự án

Với nguyên tắc cùng sinh lợi, khách hàng luôn tiết kiệm ngân sách hiệu quả dựa trên những hỗ trợ trong việc kiểm soát rủi ro, và chất lượng tại từng khâu trong toàn bộ chu trình sản xuất. Nỗ lực đóng góp vào sự thịnh vượng của khách hàng dựa trên việc trân trọng các mối quan hệ uy tín lâu dài và sự gần gũi về văn hóa cũng như địa lý giữa đôi bên. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho nhiều dự án lớn!

Tin tức

Khách hàng của chúng tôi

 

Có rất nhiều những rủi ro đã xảy ra trong dự án xây dựng do sự bất cẩn, tính cẩu thả và sự không trung thực của các bên liên quan. Đầu tư vài phần trăm ngân sách để kiểm soát và quản lý Rủi ro tránh những tổn thất nặng nề về con người cũng như tài chính là lựa chọn đúng đắn.

Skype