ĐẠI HỌC VĂN HIÊN

apavebinhduong.com.vn

ĐẠI HỌC VĂN HIÊN

• Khách hàng: Đại học Văn Hiến
• Địa điểm: 13E, xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh , TP.HCM
• Quy mô: 01 tầng hầm, 8 tầng, GFA: 12.868m2
• Dịch vụ của APAVE: Tư vấn giám sát

Dự án khác

Skype