KHO ITL KEPPEL Ở VSIP 1

apavebinhduong.com.vn

KHO ITL KEPPEL Ở VSIP 1

Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH Indo – Trans Keppel Việt Nam tại Bình Dương
Địa điểm: Số 45 Đại lộ Tự Do, VSIP 1, tỉnh Bình Dương
Quy mô: 11.000 m2
Dịch vụ của APAVE: Quản lý dự án
Giám sát thi công
Thẩm tra thiết kế
Tư vấn đấu thầu
Quản lý chi phí

Dự án khác

Skype