NHÀ MÁY P&G

apavebinhduong.com.vn

NHÀ MÁY P&G

Khách hàng: Procter & Gamble Indochina
Địa điểm : Đồng An IP, Tỉnh Bình Dương
Quy mô dự án: Diện tích: 6.5 ha
Dịch vụ của APAVE: Quản lý xây dựng
Giám sát thi công

Dự án khác

Skype