TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

apavebinhduong.com.vn

Dịch vụ

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Khách hàng: Công ty Đầu tư Phát Triển Công nghiệp (Becamex Bình Dương)
Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương
Quy mô: 01 hầm, 01 trệt, 20 tầng, sân thượng, mái, GFA = 200.000 m2
Dịch vụ của APAVE: Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu, Giám sát thi công xây dựng, Thẩm tra thiết kế & dự toán

Dự án khác

Skype