TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI VẠN LỘC PHÁT

apavebinhduong.com.vn

Dịch vụ

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI VẠN LỘC PHÁT

Khách hàng: Công ty TNHH nhà hàng ẩm thực Vạn Lộc Phát
Địa điểm: Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Quy mô:
GFA: 3.880 m2
3 tầng
Dịch vụ của APAVE: Giám sát thi công

Dự án khác

Skype