apavebinhduong.com.vn

Hội thảo “Global Shop Inspection” (GSI)

(05/12/2018), tại khách sạn Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Global Shop Inspection” (GSI) của các công ty con thuộc APAVE International. Hội thảo do hai PTGĐ APAVE International – TS. Nguyễn Công Phú, Mr. Nick Markov và GĐ Phát triển Quốc tế của APAVE Asia Pacific - Phạm Đức Chương chủ trì.

Cuộc họp với sự tham dự của Tổng Giám đốc Nguyễn Công Phú, Ban điều hành APAVE Asia - Pacific, đại diện các Công ty con: APAVE China, APAVE Japan, APAVE Malaysia, đại diện các công ty trực thuộc APAVE International: APAVE Gulf, APAVE Begium, APAVE India và các lãnh đạo của chi nhánh Công nghiệp - APAVE Asia – Pacific.

Mỗi công ty con của APAVE có những thế mạnh riêng về năng lực, kinh nghiệm và các dịch vụ… APAVE Việt Nam mạnh về PMC/CM và NDT, APAVE China về sản phẩm xuất khẩu, APAVE Japan về nuclear... Đặc biệt Tập đoàn vừa đầu tư mua lại một Công ty giám định tại India - Là công ty thành viên thuộc tổ chức giám định và chứng nhận Vincotte rất nổi tiếng của Bỉ. Vì thế tiềm năng của APAVE để phát triển dịch vụ Global Shop Inspection là rất lớn. Để phát triển mạnh business line GSI, tận dụng sức mạnh tổng lực của APAVE trên toàn cầu, APAVE International đã giao cho APAVE India chủ trì phát triển dịch vụ này. Đó là lý do của hội thảo “Global Shop Inspection” của Apave International đã được tổ chức tại Hà Nội ngày hôm nay.

Skype