Đào tạo

apavebinhduong.com.vn

Đào tạo

1. Đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp:
- Đào tạo nâng cao tay nghề và cấp chứng chỉ thợ hàn theo tiêu chuẩn quốc tế
- Đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy (NDT)

2. Đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ trong lĩnh vực xây dựng
- Đào tạo quản lý điều hành dự án
- Đào tạo giám sát thi công

3. Đào tạo tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ
- Đào tạo kỹ năng lãnh đạo
- Đào tạo kỹ năng phần mềm: thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian,…
- Đào tạo về ISO 9000:2000, ISO 14000, QS 9000, HACCP, SA 8000, OHSA 18000

Skype