Giám định công nghiệp

apavebinhduong.com.vn

Dịch vụ

Giám định công nghiệp

Giám định kỹ thuật các công trình xây dựng và công trình phụ trợ: điện, nước,...
Giám định kỹ thuật công trình công nghiệp.

1. Giám định kỹ thuật các công trình xây dựng và công trình phụ trợ: điện, nước,…
- Thẩm tra thiết kế : thẩm tra các bản vẽ chi tiết, những thuyết minh, tính toán thiết kế về kiến trúc, kết cấu và cơ điện,…
- Thẩm tra dự toán công trình.
- Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt các hệ thống, trang thiết bị trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các hạng mục công trình phụ trợ như đường giao thông, hệ thống thoát nước,...
- Giám sát kiểm định, đo lường và thử nghiệm thiết bị, nguyên vật liệu.
- Giám sát công tác chạy thử, kiểm tra, kiểm nghiệm và chứng nhận cho hạng mục công trình của dự án.
- Kiểm định hệ thống báo cháy, chữa cháy,…
- Kiểm tra độ đồng nhất của cọc bê tông cốt thép (PIT)
- Cấp giấy chứng nhận chất lượng cho nhà cao tầng – đây là một dịch vụ rất mới ở Việt Nam và Khu vực.

2. Giám định kỹ thuật công trình công nghiệp
- Kiểm định kỹ thuật các bồn, bể, bình chứa; các đường ống áp lực cao dẫn gas, hơi nước; kết cấu thép, giám định trong suốt các giai đoạn thiết kế, chế tạo và lắp đặt (theo các tiêu chuẩn ASME, AWS, API, DOT, ...)
- Giám định công tác hàn
- Hỗ trợ kỹ thuật

Dự án đã thực hiện

Skype