NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN

apavebinhduong.com.vn

Dịch vụ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA DUY TÂN

Dịch vụ In-Service với mục đích là quản lý rủi ro ngăn ngừa các thiệt hại từ các mối nguy có thể xảy ra dẫn đến ảnh hưởng quá trình vận hành của một tổ chức ( tòa nhà, nhà máy...).

DỊCH VỤ IN-SERVICE:

- Cung cấp dịch vụ phục vụ trong quá trình vận hành tòa nhà hoặc nhà máy.

- Cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của toàn bộ thiết bị trong tất cả hệ thống.

- Cung cấp những giải pháp giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình vận hành tòa nhà hoặc nhà máy.

- Quản lý và ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến sự vận hành của tòa nhà hay nhà máy.

NHỮNG DỊCH VỤ CHÍNH CỦA IN-SERVICE:

1/ Đánh giá, tư vấn quản lý vận hành và bảo trì tòa nhà.

2/ Đánh giá, tư vấn hệ thống bảo dưỡng công nghiệp.

3/ Đánh giá an toàn hệ thống điện.

4/ Đánh giá hệ thống HVAC.

5/ Đánh giá an toàn kết cấu.

6/ Đánh giá hệ thống PCCC.

7/ Tư vấn cái tiến năng suất.

8/ Đào tạo kỹ thuật.

9/ Phần mềm hỗ trợ quản lý vận hành tòa nhà, nhà máy.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ IN-SERVICE:

- Đảm bảo tài sản cho khách hàng.

- Đảm bảo sản xuất .

- Tư vấn khách hàng tăng năng suất sản xuất.

- Hỗ trợ quản lý chi phí : chi phí vận hành, bảo chì, quản lý.

Skype