Tư vấn đầu tư

apavebinhduong.com.vn

Tư vấn đầu tư

Tư vấn về chính sách, pháp luật lĩnh vực đầu tư nói chung của Việt Nam cũng như các điều luật, chính sách cụ thể liên quan của từng lĩnh vực đầu tư khác nhau. Đồng thời các dịch vụ tư vấn đầu tư cũng sẽ giúp các nhà đầu tư dự báo được những thay đổi mới nhất trong chính sách đầu tư mới nhất của nhà nước Việt Nam xem nó ảnh hưởng thế nào đến các dự án của chủ đầu tư.

Việc các nhà đầu tư lựa chọn tư vấn đầu tư là vô cùng cần thiết. Chúng tôi sẽ giúp các chủ đầu tư khảo sát, thăm dò thị trường về những lĩnh vực mà nhà đầu tư muốn đầu tư tại nước ta. Đồng thời các dịch vụ tư vấn này còn giúp dự báo cho nhà đầu tư về tính khả thi của các công trình và khả năng sinh lời của các dự án đầu tư để có được lựa chọn đúng đắn nhất.

Muốn lập dự án đầu tư có chất lượng và đạt hiệu quả thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc như:
• Nghiên cứu và đánh giá thị trường đầu tư
• Xác định thời điểm và quy mô đầu tư
• Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp
• Tiến hành thực hiện các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư

Sau khi thực hiện xong những công việc ở trên thì nhà đầu tư sẽ tiến hành lập dự án đầu tư. Dự án đầu tư sẽ được thể hiện ở 2 văn kiện: Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi

 

Skype