Tư vấn quản lý

apavebinhduong.com.vn

Tư vấn quản lý

- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000:2000
- Tư vấn cho các doanh nghiệp áp dụng trách nhiệm xã hội SA 8000, QS 9000, TS 16949, OHSAS 18000
- Tư vấn hệ thống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000, HACCP
- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000
- Cấp giấy chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn quy định của Châu Âu (CE)
- Quản lý sức khỏe y tế OHSAS 18000

 

Skype