AMATA - TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SỐ 3 - GĐ Ở RỘNG

apavebinhduong.com.vn

Dự án

AMATA - TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SỐ 3 - GĐ Ở RỘNG

Khách hàng: Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa
Quy mô:
- GFA: 279.68 m2
- 3 công trình chính : Cụm bể lắng hóa lý, cụm bể lắng sinh học, cụm bể xử lý sinh học
và các công trình phụ trợ
Địa điểm: Đường số 3, KCN Amata, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Dịch vụ của APAVE: Giám sát thi công

Dự án khác

Skype