BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (1500 GIƯỜNG)

apavebinhduong.com.vn

Dự án

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG (1500 GIƯỜNG)

Khách hàng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương
Địa điểm: Phường Định Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Quy mô: GFA: 167.705 m2, 1500 giường
Dịch vụ: Tư vấn giám sát cung cấp lắp đặt hệ thống kỹ thuật

Dự án khác

Skype