COSMOS RESORT

apavebinhduong.com.vn

Project

COSMOS RESORT

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Du Lịch Cosmos Phú Quốc
Quy mô:
- Khu nhà hàng, khách sạn 1: 2,034 m2 gồm 8 tầng, 01 hầm
- Khu nhà hàng, khách sạn 2: 2,010 m2 gồm 8 tầng, 01 hầm
- Khu nhà hàng, khách sạn 3: 2,871 m2 gồm 2 tầng, 01 hầm, 01 bán hầm
Địa điểm: Số 124 Trần Hưng Đạo , Khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Dịch vụ của APAVE: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công
Client:      Cosmos Phu Quoc Tourist One Member Limited Liability Company
Scale:     
                - Restaurant and hotel Area 1: 2,034 m2 include 8 floors, 01 basement
                - Restaurant and hotel area 2: 2,010 m2 including 8 floors, 01 basement
                - Restaurant and hotel area 3: 2,871 m2 including 2 floors, 01 basement, 01 half 
                  basement
Location: No 124 Tran Hung Dao, Dong Duong Town, Phu Quoc District, Kien Giang City
Dịch vụ của APAVE: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công

Other project

Skype