ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

apavebinhduong.com.vn

Dự án

ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Khách hàng: Công ty Điện lực Bình Dương
Quy mô:
GFA = 4,320 m2
Bán hầm
10 tầng
Địa điểm: Số 233, đường 30/04, Phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Dịch vụ của APAVE: Tư vấn giám sát

Dự án khác

Skype