KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE

apavebinhduong.com.vn

Dự án

KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE

• Khách hàng: Công ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade
• Địa điểm: Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Bình Dương
• Quy mô: GFA:75.000m2
• Dịch vụ của APAVE: Tư vấn giám sát

Dự án khác

Skype