Tập đoàn Apave

apavebinhduong.com.vn

Tập đoàn Apave

Tập đoàn Apave với Slogan "SỨ MỆNH CỦA SỰ TIN CẬY"

Thành lập năm 1867
Tổ chức hàng đầu của Cộng hòa Pháp chuyên về giám định kỹ thuật, tư vấn quản lý, đào tạo và kiểm soát rủi ro.
Hơn 10.860 nhân viên, trong đó có hơn 8.000 kỹ sư, chuyên gia và kỹ thuật viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau .
130 văn phòng/ chi nhánh, 170 trung tâm đào tạo và 34 phòng thí nghiệm tại Pháp và trên thế giới.
Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho 300.000 khách hàng mỗi nămBAO GỒM 4 THÀNH VIÊN: 

• APAVE ALsacienne
• APAVE Nord-Ouest
• APAVE Parisienne
• APAVE SudEurope

Liên doanh với các tập đoàn, công ty : SEQUAL (Nông sản thực phẩm), CPM ở Italy, AES ở Mỹ....
Thành viên Hiệp hội các tổ chức giám định toàn Châu Âu CEOC (European Conferderation of Inspection Organizations)
Được các cơ quan Nhà Nước và Bảo Hiểm tại Cộng Hòa Pháp và Châu Âu công nhận là Tổ chức giám định độc lập.

BAN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN:Mr. Bertrand Giám đốc Tài chính, Mr. Berseille Chủ tịch APAVE SUDEUROPE, Dr. Nguyễn Công Phú Giám đốc Phát triển Quốc tế khu vực Châu Á, Tổng giám đốc APAVE Việt nam & Đông Nam Á,Mr. Bonnet Chủ tịch APAVE Việt Nam, Mr. Mainet Christian Chủ tịch tập đoàn APAVE kiêm chủ tịch APAVE ALSACE, Mr. Lê Văn Phúc - Chủ tịch Ban Giám đốc Tập đoàn

MỤC TIÊU:

• Chất lượng công trình , an toàn công cộng...
• An toàn sản xuất
• Tiết kiệm năng lượng
• Bảo vệ môi trường
• Phòng ngừa rủi ro
• Chất lượng hệ thống

CÁC LĨNH VỰC CHÍNH:

1. Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật.
2. Tư vấn xây dựng
3. Thử nghiệm - Đo lường
4. Đào tạo
5. Tư vấn kiểm soát rủi ro


 

 


 

Skype